Časté otázky

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré dostávame od užívateľov.

Popis

Služba DataWex Cloud je taký spôsob využívania aplikácií Vema, ktorý vám umožní kedykoľvek a kdekoľvek pristúpiť k vašim údajom prostredníctvom internetu a pracovať s nimi. Dostanete výpočtový výkon, úložný priestor pre vaše dáta a vysoko rýchlostné internetové pripojenie. Pritom sa nestaráte o nič iné, len o svoju prácu. Zabezpečenie prevádzky, aktualizovanie verzií a zálohovanie dát – to všetko je naša starosť. Ideálne riešenie pre viacužívateľské prostredia.

Princíp

Na našom serveri, pripojenom na internet sú nainštalované aplikácie Vema, ktoré bežia v režime aplikačného serveru. Každý zákazník má definovaný svoj svet, v ktorom má uložené všetky údaje a svoju licenciu. Do sveta zákazníka majú prístup len osoby ním poverené.
Na počítači užívateľa je nainštalovaný len V4 Klient, ktorý zabezpečí komunikáciu s aplikáciou na serveri.

Údaje všetkých užívateľov sú uložené v jednom z najmodernejších dátových centier v Európe vo Frankfurtu, ktoré je prevádzkované významnou firmou v tejto oblasti, spoločnosťou Contabo Gmbh.

Prečo sme zvolili práve túto firmu?

Tu je niekoľko dôvodov:

 • nepretržitá podpora 24 hodín denne
 • rýchla odozva na požiadavky
 • používa najmodernejšie serverové technológie
 • neustále rozvíjajú technické parametre služby
 • ochrana proti DDoS útokom
 • až 100 GB/s rýchlosť pripojenia (doma máte rádovo desiatky megabitov za sekundu)
 • prijateľné ceny

Čo je DDoS útok

Jedná sa o aký typ útoku, ktorý zo státisíce počítačov súčasne posiela požiadavky na server, tým znemožňuje obslúžiť bežné požiadavky užívateľov. Server sa potom javí ako nedostupný.

Bližšie informácie nájdete v angličtine na oficiálnom blogu spoločnosti.

Krátka odpoveď: komu to povolíte.

Úplná odpoveď: Každý užívateľ má pridelené užívateľské meno a heslo. Jeho identita je overená autentizačnou službou Vema. Pri komunikácii sa využíva 1024-bitové šifrovanie prenášaných informácií. Po overení identity sa v konfiguračnej databáze určí, ku ktorým dátovým prostrediam má daný užívateľ prístup. Za utajenie prihlasovacích informácií plne zodpovedá užívateľ.

Okrem prihlásených užívateľov k vašim údajom sa môže dostať konzultant, ktorému dáte povolenie k požadovanému zásahu do dát.

Spôsob poskytnutia a rozsah služby je plne v súlade so zákonom 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ služby vystupuje podľa v roli sprostredkovateľa

Služba DataWex Cloud je prevádzkovaná na vyhradenom virtuálnom serveri, ktorý má dostatok výkonu a ukladacieho priestoru na obslúženie aktívnych užívateľov. Technické parametre servera:
 • 6 jadrový procesor Intel Xeon 2,4 GHz
 • pamäť RAM 24 GB
 • pevný disk SSD 500 GB
 • sieťové rozhranie 1 Gb/s

Tieto parametre zaručujú vysoký výkon a rýchlu odozvu aj pre 200 súčasne spustených aplikácií Vema.

Musíme rozlíšiť dve situácie
 1. Ak sa to stane počas práce s aplikáciu, môžete stratiť maximálne posledný neuložený záznam. Ak server zistí, že niektorý pripojený klient neočakávane prestal komunikovať, regulárne ukončí bežiacu aplikáciu, ako keby ste to robili vy.
 2. Nie ste pripojený ale potrebovali by ste pracovať. Pre tieto prípady navrhujeme mať záložné mobilné internetové pripojenie. V súčasnosti sa dá zriadiť predplatený mobilný internet, za ktoré platíte len za to, koľko ste využívali. Týmto spôsobom môžete mať zálohu pripojenia za jednotky eur mesačne.

Viac tu: http://www.datawex.sk/sluzby/datawex-cloud/najcastejsie-otazky2/

O prevode dát na novú verziu sa nemusíte starať. Prevod dát je to zahrnutý v cene služby.
Informáciu o distribúcii novej verzie alebo aktualizácie dostanete po registrácii na spravodaj Novinky Vema PAM. Z praktických dôvodov uvoľnené verzie sa na server služby inštalujeme až s krátkym omeškaním pre prípad kritických chýb v novej verzie.
Po nainštalovaní novej verzie na server vám automaticky archivujeme stav pred prevodom, prevedieme dáta a odošleme informačný mail, v ktorom popíšeme hlavné novinky.
V prípade blížiaceho sa termínu ďalšej distribúcie sú užívatelia vyzvaní, aby pripravili dátové prostredia pre novú verziu. Najčastejšie sa jedná prechod do mesiaca, pre ktorý je daná verzia určená.

 

O bežný prevádzkový archív vašich dátových prostredí sa vôbec nemusíte starať. Na serveri beží služba, ktorá automaticky vytvára denné archívy použitím štandardných nástrojov Vema Správcu.

Okrem toho sa na serveri ukladajú aj archívy, ktoré sa tvoria automaticky pred prevodom dát na novú verziu aplikácie.

Aktuálne pravidlá archivácie Vema neumožnia, aby sa archívy vytvárali na lokálny disk. Toto obmedzenie sme obišli tak, že vo Vema Centre máte odkaz, ktorý otvorí online službu, kde máte k dispozícii všetky svoje archívy a môžete si ich aj stiahnuť k sebe.

Svoje archívy si kedykoľvek môžete stiahnuť z webu. Pre každú organizáciu existuje webová stránka, na ktorej sú prístupné všetky jej archívy, aj niekoľko rokov dozadu. Na túto stránku je odkaz priamo na informačnom paneli Vema Centra. Kliknutím na tento odkaz sa vám otvorí zoznam existujúcich archívov.

Áno. Svoje dáta na serveri spracovávate pod svojou licenciou, za ktorú platíte presne tak, ako doteraz. Vlastníkom licencie je spoločnosť Vema, my nemáme právo poskytovať licenciu tretím stranám. Náplňou služby DataWex Cloud je poskytovanie technického zázemia, systémových a aplikačných služieb.

Využívaním služby DataWex Cloud dostanete nasledovné plnenia:

Technické zázemie

 • výpočtový výkon
 • úložný priestor
 • operačná pamäť
 • serverový operačný systém
 • dostupnosť serveru z internetu
 • prevádzková spoľahlivosť 99,9% času

Systémové služby

 • prevádzka a konfigurácia služby Vema V4
 • správa užívateľských oprávnení
 • inštalácia nových verzií aplikácií a systémových komponentov
 • zabezpečenie automatickej archivácie
 • správa serveru Windows
 • dostupnosť vašich dát z celého sveta

Aplikačné služby

 • prevod dát na nové verzie
 • prechod na nový rok
 • predĺženie licencie
 • prístup do báze znalostí
 • možnosť využívať systém Zákazníckej podpory DataWex
Vyššie uvedené činnosti sú zahrnuté v cene služby. Okrem toho môžete požiadať aj o osobné konzultácie, tvorbu zostáv, úpravu makiet a iné zásahy vo vašom prostredí. Tieto služby sú hradené zvlášť na základe realizovaných výkonov.

Vzhľadom k tomu, že celá služba beží na virtuálnom serveri v cloudu a prevádzkové náklady sa rozdeľujú medzi veľký počet užívateľov, dokážeme cenu služby udržať na prijateľnej úrovni. Cena za službu sa skladá z ceny za aktívne dátové prostredia a z ceny za archívne dátové prostredia (dáta starých rokov).

Všetky starosti o prevádzku Vemy môžete hodiť za hlavu za cenu, ktorá nie je viac ako cena hodiny práce konzultanta. Ak jedna osoba spracováva viac organizácií, každá organizácia musí byť užívateľom služby. Pre účtovné firmy a spracovateľské organizácie platí špeciálna sadzba.

Okrem pravidelného mesačného poplatku ešte účtujeme aj jednorázovú sadzbu 100 € za aktiváciu služby. Aktivácia obvykle prebieha vzdialeným prístupom na počítač zákazníka a nezaberie viac jeho času než 2 hodiny.

Za použitie služby budete platiť štvrťročne, vždy vopred na začiatku štvrťroka.

V cene aktivácie služby je zahrnuté:

 • inštalácia Vema Klienta na počítači užívateľa vzdialeným prístupom pomocou aplikácie TeamViewer
 • prenos dát od užívateľa na vzdialený server
 • vytvorenie a konfiguráciu jeho sveta na serveri
 • zavedenie užívateľov a priradenie prístupových práv
 • nastavenie a overenie automatickej archivácie
 • základné školenie obsluhy o pravidlách používania služby
 • vyžiadanie a inštalácia licencia zákazníka
 • vytvorenie online prístupu k archívom
Prechod na službu DataWex vieme zabezpečiť v priebehu jedného pracovného dňa od zadania objednávky. Väčšina činností prebieha na serveri, takže nie je potrebná súčinnosť zákazníka.
Po dokončení príprav sa pomocou aplikácie TeamViewer pripojíme na počítač(e) zákazníka, odkiaľ prenesieme jeho dáta a archívy na server. Potom nainštalujeme Vema Klienta, ktorý zabezpečí komunikáciu s naším serverom.

Nie!

Po prechode na službu DataWex Cloud na vašom počítači deaktivujeme automatickú inštaláciu nových verzií aplikácií PAM, EKOS a pod. Počas práce využívate uvedené aplikácie, ktoré sú nainštalované na našom serveri. O ich inštaláciu a aktualizáciu sa staráme my. Pozri vyššie otázku o nových verziách.

Na vašom počítači je nainštalovaný len Vema Klient, ktorý sa bude automaticky aktualizovať. Nič iné sa u vás inštalovať nebude.

Samozrejme!

Jedným z impulzov na vznik služby DataWex Cloud bol práve zvýšený počet požiadaviek zákazníkov na zabezpečenie prístupu k aplikáciam Vema tak, aby mohli pracovať aj z domu. Na počítači, z ktorého chcete pristupovať k svojim údajom stačí nainštalovať a nakonfigurovať aplikáciu Vema Klient a za 10 minút môžete začať pracovať.

Ak máte prenosný počítač, nemusíte urobiť nič iné, než ho pripojiť doma na internet a môžete pokračovať tam, kde ste v práci prestali.

Naši užívatelia majú vo svojom Vema Centre pripravených niekoľko odkazov, ktoré ich nasmerujú na požadovanú stránku. Príklad vidíte na obrázku nižšie

Ak užívateľ má otázku alebo problém, zadá požiadavku do Centra podpory DataWex, kde sa z tejto požiadavky vytvorí tzv. ticket. Zákazník obratom dostane potvrdzujúci mail. Vybavenie požiadavky po  je možné sledovať prihlásení do systému zákazníckej podpory pomocou webového rozhrania. Komunikácia s riešiteľom prebieha prehľadným spôsobom. Každý mail vždy obsahuje celú históriu komunikácie.

Okrem toho je možné samozrejme požiadať aj o telefonický kontakt. V prípade, že máme podozrenie na problém, ktorý súvisí s počítačom užívateľa, pripájame sa pomocou aplikácie TeamViewer.

V prípade, že je nutný zásah do dát, požiadame vás o súhlas. Ak vyriešenie problému nie je v našich silách, požiadavku  presunieme konzultantom Vemy, o čom budete informovaný. Počas riešenia v tomto prípade k vaším údajom môže pristúpiť aj konzultant z Vemy.

Zdielať