Vema má 4 brzdy pri lokálnom spracovaní

Poviem vám, prečo sa cítite byť pripútaná k pracovisku

Lokálne spracovanie Vema vás pripúta k pracovisku

Aplikácie Vema u významnej časti užívateľov ešte stále sú nainštalované na ich kancelárskych počítačoch – hovoríme tomu lokálna inštalácia. Tento stav sa typicky vyskytuje v malých organizáciách, kde mzdy aj účtovníctvo obvykle spracováva jedna osoba. Môžeme sem radiť napríklad školy, škôlky a obecné úrady, ale aj účtovné kancelárie. Ak patríte do tejto skupiny, určite zápasíte s nasledovnými výzvami, na ktoré chcem upriamiť vašu pozornosť.

1. Mzdárka musí byť odborníkom aj na IT

Lokálna inštalácia Vema V4 so sebou prináša aj povinnosť starať sa o všetky oblasti prevádzky. Starostlivosť v tomto prípade vyžaduje mnoho technických úkonov a základné znalosti fungovania počítača. Sú to také činnosti, ktoré nepatria do vašej pracovnej náplne. Mám na mysli inštaláciu nových verzií, riešenie rôznych technických problémov, zabezpečenie a ochranu dát, zálohovanie a pod.

Šikovnejšie mzdárky hravo zvládnu jednoduché úkony ako je inštalácia novej verzie alebo prevod na novú verziu. Existuje medzi nami aj skupina technicky menej zdatných užívateľov, ktorí dajú ruky preč od všetkých zásahov do počítača. V lepších prípadoch máte k dispozícii IT pracovníka, ktorý vám v tom vie aj pomôcť. V horšom prípade musíte riešiť všetko vo vlastnej réžii.

Občas môže nastať aj technický problém, a zákon schválnosti zaručí, že sa to stane deň pred výplatným termínom. Okamžite sa vo vás stupňuje stres a nervozita. Namiesto finišovania so spracovaním výplat zháňate odborníka, ktorý vám problém okamžite vyrieši.

2. Bezpečnosť vašich dát je otázna

Uvedomili ste si už niekedy, že výsledky vašej celoročnej práce sú uložené na pevnom disku počítača? Na zariadení, ktoré môže kedykoľvek vypovedať službu. Aj počítač sa môže pokaziť, dokonca môže byť infikovaný aj počítačovým vírusom, ktorý zakóduje vaše súbory.

Na vaše dáta okrem toho číhajú aj ďalšie hrozby. Niekto vám môže ukradnúť počítač spolu so všetkými dátami. Verte tomu, že hmotná škoda v tomto prípade bude to posledné, čo vás bude trápiť. Aj keď nájdete niekde funkčný archív, osobné údaje vašich zamestnancov sa dostanú do rúk neoprávnených osôb. A to je už bezpečnostný incident, o ktorý asi nestojíte.

3. Rande len pri počítači

Určite ste už počas spracovania miezd alebo účtovníctva narazili na taký problém, ktorý sa nedal vyriešiť písomne alebo telefonicky. Konzultant potreboval prístup do vašich dát. To sa dá vyriešiť len tak, že on sa vzdialene pripojí na váš počítač a vykoná potrebné úkony.

Z toho vyplýva, že s ním musíte dohodnúť termín, a byť v danom čase pri počítači. A samozrejme len v pracovnom čase. Asi súhlasíte, že to nie je optimálne riešenie, hlavne vtedy, keď okrem toho máte ešte kopu ďalších povinností.

4. Život v putách

Lokálne spracovanie prináša so sebou aj ďalšie obmedzenie – ak chcete urobiť svoju prácu, potom vaša prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná. Programy Vema ako aj dáta sú uložené na vašom počítači v kancelárii. Prakticky ste pripútaná k písaciemu stolu.

V živote občas nastávajú situácie, kedy svoju prácu urobiť musíte, ale nemôžete prísť do práce (napríklad ochoriete vy alebo vaše deti, zostanete v karanténe a pod). Alebo v pracovnom čase nestíhate a bolo by dobré prácu dokončiť cez víkend.

Nie vždy máte ale možnosť zdržovať sa v kancelárii po pracovnom čase. Budova môže byť zamknutá alebo cez zimné prázdniny nie je vykurovaná. V prípade, že dochádzate do práce, cesta tam aj späť prináša ďalšiu stratu času a peňazí.

Riešenie existuje

Všetky vyššie uvedené obmedzenia lokálnej inštalácie znižujú bezpečnosť a spoľahlivosť spracovania miezd a účtovníctva. Obidve oblasti majú prísne stanovené termíny. K tomu, aby dodržanie týchto termínov nebolo ohrozené, využite zabudovanú vlastnosť systému Vema V4 –možnosť cloudového spracovania.

Som presvedčený, že niektorý z vymenovaných problémov ste už zažili. A to tiež viem, že to nebol príjemný zážitok. Aby sa to v budúcnosti už nezopakovalo, prejdite na cloudové spracovanie!

Ďalšie informácie o tom, ako vás naša služba DataWex Cloud odbremení od technických záležitostí spojených s prevádzkou aplikácií Vema sa dočítate v nasledujúcom článku, ktorý už pripravujem….

Aby vám nové články v budúcnosti neušli, zaregistrujte sa
kliknutím na tlačidlo. Budem vás informovať medzi prvými.

Zdielať

Autor: Gejza Horváth

S Vemou pracujem od roku 1992. Od roku 1994 som samostatný obchodný a konzultačný partner Vemy. Najprv som získal atestáciu na PAM, potom v roku 1995 aj na EKOS. Odvtedy som postupne získaval zákazníkov. Dnes sa starám o správu a chod systémov Vema pre 250 užívateľov pre 50 organizácií. V roku 2012 som založil spoločnosť DataWex, ktorej hlavná činnosť je prevádzka služby DataWex Cloud, v ktorej poskytujeme technické a prevádzkové zázemie pre bezpečné a úspešné využívanie všetkých aplikácií Vema.

Pridaj komentár