Takto sme ušetrili 900 EUR mesačne nášmu užívateľovi

Neporaziteľná trojica Vema Ekos + Excel + DataWex Cloud znova pomohla jednému z našich užívateľov  okamžite zvýšiť produktivitu a ziskovosť firmy. Zároveň ušetrili čas a zvýšili kvalitu poskytovaných služieb. Na mieru vytvorená aplikácia  vykoná prenos  faktúr z iného systému a dokáže tak nahradiť trojtýždňovú prácu dvoch zamestnancov.

Nestíhame účtovať

Zo začiatku to vyzeralo beznádejne. Majiteľka účtovnej kancelárie nás vyhľadala zo zúfalosti. Jej firma – dlhoročný užívateľ služby DataWex Cloud – má klienta, ktorý prevádzkuje úspešný webshop. Mesačne vybavia niekoľko tisíc objednávok, pričom tento počet sa z mesiaca na mesiac zvyšuje. Doterajší rekord je viac ako 7000 faktúr za mesiac. Klientom odovzdané faktúry sú vytlačené z ich systému a naplnia obvykle 12 až 16 šanónov za mesiac.  Skrátka enormné množstvo papiera.

Zo začiatku spracovanie dokladov tejto jednej firmy trvalo týždeň. Spolu s rozbehom biznisu ich klienta sa táto doba postupne zvyšovala až na tri týždne. Onedlho už museli zamestnať aj ďalšiu pracovníčku, aby stíhali spracovať doklady do termínu odovzdania hlásenia DPH tj. do 25-ho v nasledujúcom mesiaci. Situáciu ďalej komplikovala zdĺhavá kontrola správnosti zadávania dokladov a nutnosť ručného overenia platnosti IČ DPH každého partnera.

Zvýšenie prácnosti znamenalo pre majiteľku aj zbytočné zvýšenie mzdových nákladov. Zbytočné preto, lebo zadávali také informácie do účtovného softvéru, ktoré už predtým existovali v digitálnej forme v inom systéme.

Akým výzvam teda čelila účtovná kancelária v tejto situácii?

  1. Na zadávanie dokladov potrebuje dve kolegyne
  2. Overenie číselnej a formálnej správnosti zadávania každého dokladu
  3. Overenie platnosti IČ DPH odberateľa pre platiteľov DPH
  4. Zbytočné zvýšenie mzdových nákladov

Návrh riešenia – automatický prevod dát

Keď sa užívateľ s týmto problémom obrátil na nás, bolo nám jasné, že v danej situácii existuje len jediné riešenie – automatický prenos faktúr z objednávkového systému webshopu do účtovného softvéru. A táto cesta sa zdala byť  tŕnitá. Používaný účtovný softvér (MRP) neumožňoval import dát v žiadnom formáte a objednávkový systém neponúkal žiadny export dát.

Realizácia

Export a import dát

Všetky aplikácie Vema podporujú vstup dát vo formáte CSV. Preto hneď na začiatku sme navrhli prejsť na účtovný softvér Vema Ekos. Týmto krokom sme získali možnosť automatizovaného načítania dokladov z iných systémov.

Zároveň sme viedli dlhé jednania s výrobcom objednávkového systému webshopu. Žiadali sme od nich vytvorenie exportu dát do formátu XML podľa našej špecifikácie. Aj touto cestou im patrí vďaka za rýchle riešenie.

Konverzia dát

Už sme zadali úlohu pre užívateľa, pre výrobcu softvéru, takže sme priložili ruku k dielu aj v našej firme. Na konverziu dát z jedného systému do druhého najčastejšie používame Excel.  Aj v tomto prípade sme vytvorili aplikáciu v Exceli, ktorá vykoná všetky potrebné kontroly a automaticky načíta údaje do Fakturácie Vema.

Návrh spracovania

Vypracovali sme nasledovnú schému prevodu dát:

Schéma prevodu dát
Schéma prevodu dát
  1. Z objednávkového systému sa vyexportujú všetky faktúry za zvolené obdobie do súboru XML.
  2. Súbor XML sa načíta do zošita Excelu. Tu sa vykoná on line overenie správnosti IČ DPH v medzinárodnej európskej databáze VIES. Zároveň sa vykonajú aj ostatné logické kontroly.
  3. Vytvoríme CSV súbor s faktúrami, ktorý sa okamžite načíta do Fakturácie.

Takto funguje naša aplikácia

V skrátenom videu nižšie môžete vidieť  celý postup spracovania, ktorý v skutočnosti trvá v závislosti od počtu dokladov cca. 15 minút.

Prínosy pre užívateľa

Náš užívateľ získal spoľahlivé a rýchle riešenie pre spracovanie tisíce dokladov. Vytvorená aplikácia pre neho znamená okamžité zvýšenie ziskovosti  firmy. Z mzdových nákladov sme ušetrili 900 EUR mesačne a zároveň došlo k výraznému zníženiu chybovosti spracovania. V neposlednom rade uvoľnení zamestnanci môžu vykonávať inú činnosť a zvýšiť tak prosperitu firmy.

Aj vy sa chcete zbaviť manuálneho spracovania dát? Kontaktujte nás! Máme za sebou desiatky podobných riešení, určite nájdeme ten správny postup aj pre vás.


Čítate exkluzívny zdroj informácií o Veme. Nenechajte si preto ujsť nové články, ktoré vám pomôžu pri každodennej práci. Staňte sa našim pravidelným čitateľom kliknutím na červené tlačidlo a registrujte sa!

Chcem dostávať informácie o nových článkoch

Zdieľajte tento článok na Facebooku alebo na inej sociálnej sieti kliknutím na ikonu nižšie!


Zdielať

Autor: Gejza Horváth

S Vemou pracujem od roku 1992. Od roku 1994 som samostatný obchodný a konzultačný partner Vemy. Najprv som získal atestáciu na PAM, potom v roku 1995 aj na EKOS. Odvtedy som postupne získaval zákazníkov. Dnes sa starám o správu a chod systémov Vema pre 250 užívateľov pre 50 organizácií. V roku 2012 som založil spoločnosť DataWex, ktorej hlavná činnosť je prevádzka služby DataWex Cloud, v ktorej poskytujeme technické a prevádzkové zázemie pre bezpečné a úspešné využívanie všetkých aplikácií Vema.

Pridaj komentár