Nie je možné robiť nápočty

Inšpiráciou dnešného článku bola požiadavka zaslaná na Zákaznícku podporu. Účtovníčka  narazila na chybové hlásenie, ktoré je v nadpise a zostala bezradná. Veď ona všetko urobila presne tak, ako doteraz a napriek tomu to nefunguje. Vema Mzdy a nepozorný užívateľ: táto  dvojica občas dokáže aj prekvapivé veci. V tomto článku vám poviem, kde začať s riešením, čo sa stalo v pozadí a ukážeme si samozrejme aj nápravu.

Začína to nenápadne

Urobili ste výpočet všetkých osobných čísiel, skontrolovali ste výplatné lístky. Všetko bolo v poriadku, môžete uzavrieť mesiac. A zrazu po spustení funkcie Nápočty->C sa zobrazí chybové hlásenie: Nie je možné robiť nápočty, ak nie sú spočítané všetky osobné čísla.

Chybové hlásenie funkcie Nápočty

Táto kontrola pred nápočtami funguje len vtedy, ak ju aktivujete v tabuľke TORG2. V sekcii Nastavenie funkcie nápočty musí byť zapnutá položka Prechod do stavu C – všetci vypočítaní.

Nastavenie v TORG2

Nápočty neprebehnú, zostanete v stave B a môžete hádať, ako k tomu mohlo dôjsť a kde hľadať príčinu. Vynárajú sa otázky, na ktoré vôbec nie je jednoduché nájsť odpoveď.  Nie je to popísané v žiadnej príručke. A tento blog čítate práve preto, aby ste sa naučili aj veci, ktoré nie sú nikde popísane. Pozrime sa teda na správny postup spoločne!

Ktorí zamestnanci sa nespočítali?

To je asi prvá myšlienka, ktorá vás napadne. Odpoveď je jednoduchá: spustíme funkciu Výpočet – Zmien. (Ďalšie informácie o výsledkoch výpočtu prečítate v tomto článku). Týmto sa vykoná výpočet u tých zamestnancov, ktorí  ešte nemajú spočítanú výplatu. Zobrazí sa tento protokol:

Protokol Výpočtu zmien. Počítajú sa len nevypočítané osobné čísla.

Okamžite vidíme, kto ešte nebol vypočítaný. Ďalšia dôležitá informácia je v orámovanej časti: u všetkých zamestnancov nastala tvrdá chyba počas výpočtu.

Teraz už vieme, že u koho je nutné ďalej pátrať po príčinách. Pokračujeme…

Aká chyba nastala?

Všetky chyby a hlásenia, ktoré vzniknú počas výpočtu sa ukladajú do samostatného formulára F120. Nájdeme ho v menu Prehľady – Chyby pri výpočte – Prehliadanie chýb.

F120 nájdete v menu Prehľady

Otvoríme formulár F120 a v položke DRUHCH nastavíme filter na hodnotu 2 – Tvrdá chyba výpočtu. Zobrazia sa všetky hlásenia  s podrobným popisom vzniknutej chyby:

F120 Zoznam chybových hlásení výpočtu

V položke TEXT nájdeme príčinu:

V tabuľke "tklch" nenájdená hodnota "100".

V tabuľka TKLCH je popísaná štruktúra organizácie – je to vlastne zoznam existujúcich pracovísk. Teraz už je jasné: zo zoznamu chýba pracovisko s číslom 100. Otvoríme uvedenú tabuľku v menu Tabuľky – Štruktúra organizácie TKLC.

Tabuľka TKLC v hlavnej ponuke

A skutočne, v tabuľke TKLC chýba hodnota 100:

V TKLC chýba hodnota 100

Vytvoríme chýbajúcu vetu s PRACV=100 a tým odstránime aj príčinu chyby. Ďalší výpočet zmien už prebehne bez chyby a následný prechod do stavu C bude bezproblémový.

Ako k tomu mohlo dôjsť?

To je asi prvá myšlienka každého, kto tento článok dočítal až sem. Viem si predstaviť 2 možné scenáre, obidve majú jedno spoločné – nepozornosť užívateľa:

  • Chýbajúci záznam bol nechcene vymazaný – vymazanie vety je nutné potvrdiť, takže neviem…
  • Užívateľ chcel vytvoriť nové pracovisko, pritom nevytvoril nový záznam v tabuľke stlačením Insert, ale len jednoducho prepísal prvú vetu na obrazovke – toto vysvetlenie sa mi zdá pravdepodobnejšie.

Aj tento krátky príklad bol názornou ukážkou toho, že nepozorný zásah v jednom číselníku môže mať vážny dopad na úspešnosť spracovania miezd.  Buďte preto v strehu! A ak narazíte na zdanlivo neriešiteľný problém, neváhajte nás kontaktovať.


Čítate exkluzívny zdroj informácií o Veme. Nenechajte si preto ujsť nové články, ktoré vám pomôžu pri každodennej práci. Staňte sa našim pravidelným čitateľom kliknutím na červené tlačidlo a registrujte sa!

Chcem dostávať informácie o nových článkoch

Zdieľajte tento článok na Facebooku alebo na inej sociálnej sieti kliknutím na ikonu nižšie!


Zdielať

Autor: Gejza Horváth

S Vemou pracujem od roku 1992. Od roku 1994 som samostatný obchodný a konzultačný partner Vemy. Najprv som získal atestáciu na PAM, potom v roku 1995 aj na EKOS. Odvtedy som postupne získaval zákazníkov. Dnes sa starám o správu a chod systémov Vema pre 250 užívateľov pre 50 organizácií. V roku 2012 som založil spoločnosť DataWex, ktorej hlavná činnosť je prevádzka služby DataWex Cloud, v ktorej poskytujeme technické a prevádzkové zázemie pre bezpečné a úspešné využívanie všetkých aplikácií Vema.

Pridaj komentár