Výpočet – záhada odhalená

Výpočet v aplikácii Vema Mzdy je zložitý proces a jeho pozadie je pre užívateľa prakticky neviditeľné. Napriek tomu výsledok výpočtu má vážny dopad na ďalší postup  spracovania. V praxi sa stretávam s tým, že mnoho užívateľov nepozná mechanizmy výpočtu a z tejto neznalosti vznikajú bezradné situácie. Ako funguje výpočet? Ako zistíte, či zamestnanec už bol vypočítaný alebo nie? Dnes vám prinesiem informácie  v tejto oblasti, ale poviem aj iné veci, ktoré nie sú popísané v príručkách.

Ktorý zamestnanec je už spočítaný?

Má alebo nemá zamestnanec spočítané mzdy za aktuálny mesiac? Jedna z najdôležitejších otázok pri spracovaní. Nielen užívateľ, ale aj samotný program potrebuje vedieť túto informáciu. Preto sa v aplikácii PAM výsledok výpočtu (úspešný alebo neúspešný) ukladá pre každého zamestnanca.

Indikátor výpočtu

Informácia o stave výpočtu zamestnancov je uložená v súbore Stav spracovania, ktorý nájdete v menu Prehľady. Po otvorení súboru aktivujte režim Pohľad (stlačte F8). Za každú činnosť zamestnanca sa zobrazia nasledovné položky:

Formulár pomocných informácií pre výpočet

Indikačné údaje – množinový číselník nad položkou informuje o stave zavedenia a o výsledku výpočtu zamestnanca.

Aplikácie Vema používajú dátový typ tzv. množinový číselník. Jedná sa o taký typ číselníku, ktorý obsahuje skupinu núl a jednotiek, pričom každá pozícia má svoj význam. Jednotka na danej pozícii znamená, že vlastnosť je zapnutá, nula, že je vypnutá.

Po stlačení F2 sa zobrazí číselník, s vysvetlením významu jednotlivých bitov:

Zoznam pomocných informácií pre výpočet
Zoznam pomocných informácií pre výpočet

V tomto okamžiku nás zaujíma 7. pozícia (bit). Hodnota 1 znamená, že posledný výpočet bol úspešný.

Bude spracovaný od – uvádza obdobie, v ktorom bude vykonaný prvý výpočet zamestnanca po jeho zavedení. Má význam v prípade zavedenia nového zamestnanca do budúcnosti. Napr. spracovania výplat za máj 2017 prebieha začiatkom júna. V tomto období zároveň nastupuje aj nový zamestnanec. U neho bude v tejto položke nastavené obdobie 06.17.

Dátum najstaršej zmeny – zamestnanec bude prepočítaný k tomuto dátumu. Ak dátum v tejto položke je starší než aktuálne obdobie, znamená to, že zamestnanec bude prepočítaný do minulosti k zadanému mesiaci.

Zmena stavu výpočtu

Ako sa počas spracovania zmení indikátor výpočtu zamestnanca?

Otvorenie nového mesiaca – dostanete sa do stavu A alebo B v závislosti od nastavenia v TORG. V tomto okamžiku sa všetkým zamestnancom nastaví do 7. bitu hodnota 0. Znamená to, že zamestnanec ešte nebol spočítaný.

Ak nevyplácate zálohy, nastavením v TORG2 podľa obrázku môžete vynechať  stav A.

Stav A vynecháte ak urobíte nastavením hodnoty 2.

Prechod z A->B – indikátor zostane nastavený na hodnotu 0-nevypočítaný.

Spracovanie v stave B – ak výpočet zamestnanca skončí bez chyby, príznak sa nastaví na hodnotu 1-vypočítaný, v opačnom prípade zostane stav 0-nevypočítaný. Akákoľvek zmena vo formulároch kmeňového súboru alebo mesačných zmien zmení stav na 0-nevypočítaný.

Prechod z B->C – je možný len vtedy, ak sú všetci zamestnanci spočítaní. Je to logické, lebo nie je možné vygenerovať korektné výsledky, ak existuje nevypočítaný zamestnanec. Prechodom do stavu C príznak zostane na hodnote 1-vypočítaný.

Návrat C->B – návratom do stavu B sa indikácia výsledkov výpočtu nezmení – všetci majú nastavený príznak 1-vypočítaný.

Nová verzia – dokončením prevodu na novú verziu v stave A alebo B sa všetkým zamestnancom automaticky nastaví príznak na 0-nevypočítaný, bez ohľadu na jeho predchádzajúcu hodnotu. Takto je zaistené, že každý zamestnanec bude vypočítaný aj v novej verzii. Ak novú verziu nasadíte v stave C, o spočítanie všetkých zamestnancov sa musíte postarať sami.

Typy výpočtu

Pri spustení výpočtu môžete vybrať z týchto typov:

Typy výpočtu v hlavnej ponuke
  • Zmien – spočíta len tých zamestnancov, ktorí majú nastavený príznak 0-nevypočítaný.
  • Vybraných zamestnancov – spočítajú sa zamestnanci, ktorých označíte výberom, pričom sa neberie ohľad na aktuálnu hodnotu príznaku výsledku výpočtu.
  • Úplný – spočíta všetkých zamestnancov v databáze bez ohľadu na to, či už boli alebo neboli spočítaní.

Výplatný lístok

Ak zamestnanec nemá spočítané výplaty, potom sa pre neho nedá vytlačiť ani zostava S01 Výplatný lístok . Ak tlačíte všetky výplatné lístky bez výberu, potom nevypočítaní zamestnanci budú chýbať zo zostavy.

O tom, aké chyby môžu nastať  počas výpočtu a ako ich napraviť budem písať v ďalších príspevkoch na tomto blogu.

Dnes ste sa dozvedeli, kde je uložený a ako sa zmení príznak výsledkov výpočtu zamestnancov. Ďalej sme si ukázali, akým spôsobom tento príznak ovplyvní ďalšie spracovanie miezd.


Čítate exkluzívny zdroj informácií o Veme. Nenechajte si preto ujsť nové články, ktoré vám pomôžu pri každodennej práci. Staňte sa našim pravidelným čitateľom kliknutím na červené tlačidlo a registrujte sa!

Chcem dostávať informácie o nových článkoch

Zdieľajte tento článok na Facebooku alebo na inej sociálnej sieti kliknutím na ikonu nižšie!


Zdielať

Autor: Gejza Horváth

S Vemou pracujem od roku 1992. Od roku 1994 som samostatný obchodný a konzultačný partner Vemy. Najprv som získal atestáciu na PAM, potom v roku 1995 aj na EKOS. Odvtedy som postupne získaval zákazníkov. Dnes sa starám o správu a chod systémov Vema pre 250 užívateľov pre 50 organizácií. V roku 2012 som založil spoločnosť DataWex, ktorej hlavná činnosť je prevádzka služby DataWex Cloud, v ktorej poskytujeme technické a prevádzkové zázemie pre bezpečné a úspešné využívanie všetkých aplikácií Vema.

Pridaj komentár