Preplatenie predminuloročnej dovolenky

Preplatenie dovolenky

Niektorí zamestnanci na to už netrpezlivo čakajú, vedúci sa chytajú za hlavu – koľko nás to bude stáť? Reč je o preplatení nevyčerpanej predminuloročnej dovolenky.  Často dostávam otázku: ako sa má zadať preplatenie vo Veme? Ako viem potlačiť preplatenie? Dozviete sa to v tomto príspevku.

Zákonné podmienky

Ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roku, časť zostatku dovolenky nad povinne čerpané 4 týždne sa mu preplatí v januári ďalšieho roku. Príklad: dovolenka z roku 2014 sa má vyčerpať do konca roku 2015, nevyčerpaná časť sa preplatí v januári 2016.

Podľa zákonníku práce zamestnanec je povinný vyčerpať aspoň 4 týždne dovolenky za kalendárny rok do konca nasledujúceho roku. Ak to nestihne, je možné mu preplatiť zostatok, ktorý je nad povinným čerpaním. Napr. v roku 2014 mu vzniká nárok na 30 dní dovolenky, z ktorej do konca roku 2015 vyčerpá 15 dní. V januári 2016 sa mu preplatí 10 dní (nárok 30 – povinných 20 dní). Nevyčerpaných 5 dní prepadá.

Uvedené neplatí pre zamestnancov, ktorí si nemohli vyčerpať minuloročnú dovolenku ani do konca roka 2015 z dôvodu čerpania materskej/rodičovskej dovolenky, pre práceneschopnosť alebo výkon verejnej funkcie

Podklady v programe

Všetky súvisiace informácie sú uložené vo formulári F12 – Podklady pre dovolenku. Položky obsahujúce vypočítané hodnoty sa zobrazia prepnutím do režimu Pohľaď (F8) v sekcii Bilancia k 31.12.

Na obrázku je prípad, keď sa zamestnancovi v decembri vypočíta 17 dní k preplateniu zo zostatku 37 dní (značené červenou farbou). Zároveň vidíme, že v januári aktuálneho roku mu bolo preplatených 14 dní predminuloročnej dovolenky (značené zelenou farbou).

Pohľad do formulára F12
Bilancia dovolenky k 31.12

Zadanie preplatenia v januári

Preplatenie nevyčerpanej predminuloročnej dovolenky je realizované výpočtom len v období januára. Počet dní k preplateniu zadávame v položke Úprava dní predminuloročnej dovolenky k preplateniu (pozri obrázok vyššie). Prechodom do januára sa táto položka automaticky naplní z položky Zostatok minuloročnej dovolenky – z toho k preplateniu, ale je možné ju prepísať na inú hodnotu, príp. zadaním nuly celkom potlačiť preplatenie. Položka je dostupná k editácii aj v režime Oprav.

Podmienky preplatenia

Podmienkou preplatenia je správne nastavenie v tabuľke TZPR2 – Ďalšie predpisy. Do položky PROPLLDO – Preplatenie predminuloročnej dovolenky hodnotu 1,3 alebo 5.

Takto zadajte preplatenie v TZPR2

Preplatenie v neskorších mesiacoch

Ak z nejakého dôvodu (napr. nedostatok financií) nechcete preplatiť predminuloročnú dovolenku v januári, ale až v niektorom ďalšom mesiaci, postupujte takto:

  • pri výpočte januára zadajte v TZPR2 do položky PROPLLDO – Preplatenie predminuloročnej dovolenky hodnotu 0, v tomto mesiaci sa nikomu nič nepreplatí
  • v mesiaci, v ktorom chcete vyplatiť predminuloročnú dovolenku sa vráťte v tabuľke TZPR2 k záznamu za obdobie január (stlačte CtrlQ a zadajte interval zobrazenia záznamov) a zadajte niektorú z hodnôt 1,3,5
  • nastavte spätný prepočet za obdobie január v súbore Prehľady – Stav spracovania zamestnancom, ktorým chcete preplatiť náhradu
  • nasledujúci výpočet preplatí náhrady za dni zadané v F12.

Individuálne preplatenie

V prípade, nechcete všetkým zamestnancom preplatiť predminuloročnú dovolenku, potom postupujte takto:

  1. v období januára v TZPR2 je nutné potlačiť automatické preplatenie. Urobíte to  tak, že do položky PROPLLDO – Preplatenie predminuloročnej dovolenky hodnotu 0.
  2. Vybraným zamestnancom zadajte vo formulári F60 záznam s druhom 5 (Preplatenie dovolenky), v ktorom zadáte počet pracovných dní na preplatenie.

Nezabudnite: podľa aktuálneho znenia Zákonníku práce nie je možné preplatiť nevyčerpanú minuloročnú dovolenku v následujúcom roku!

Výsledok výpočtu

Výsledky výpočtu náhrady za predminuloročnú dovolenku nájdete vo výsledkovom súbore F47 s druhom 128.

V tomto článku ste sa dozvedeli, ako správne nastaviť príp. potlačiť preplatenie predminuloročnej dovolenky.


Našli ste najrozsiahlejší zdroj informácií o Veme. Nenechajte si ujsť informácie, ktoré vám pomôžu pri každodennej práci a prihláste sa na odber oznámení o novom článku! Kliknite na červené tlačidlo a registrujte sa!


Chcem dostávať informácie o nových článkoch
Zdielať

Autor: Gejza Horváth

S Vemou pracujem od roku 1992. Od roku 1994 som samostatný obchodný a konzultačný partner Vemy. Najprv som získal atestáciu na PAM, potom v roku 1995 aj na EKOS. Odvtedy som postupne získaval zákazníkov. Dnes sa starám o správu a chod systémov Vema pre 250 užívateľov pre 50 organizácií. V roku 2012 som založil spoločnosť DataWex, ktorej hlavná činnosť je prevádzka služby DataWex Cloud, v ktorej poskytujeme technické a prevádzkové zázemie pre bezpečné a úspešné využívanie všetkých aplikácií Vema.

Pridaj komentár